3 LÝ DO CẦN THIẾT PHẢI LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

5/5 - (1 bình chọn)

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (thay thế cho tên gọi cũ là Báo cáo giám sát môi trường định kỳ) là hồ sơ pháp lý quan trọng mà tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ lớn và nhỏ đều phải lập. Đây là căn cứ pháp lý để đảm bảo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường theo đúng những gì đã cam kết theo hồ sơ môi trường ban đầu.

Lý do 1: Các mức phạt nếu không lập Báo cáo quan trắc môi trường

Theo khoản 7, Điều 12, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, hành vi vi phạm quy định về việc lập báo cáo quan trắc môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập báo cáo quan trắc môi trường trong trường hợp sau:

 • Phải lập báo cáo quan trắc môi trường trong kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không lập báo cáo quan trắc môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi:

 • Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;
 • Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không lập báo cáo quan trắc môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

 • Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền;
 • Không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31 tháng 01 hàng năm) hoặc đột xuất cho cơ quan đã xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;
 • Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không lập báo cáo quan trắc môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi:

 • Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ;
 • Không lập báo cáo quan trắc môi trường chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31 tháng 01 hàng năm) hoặc đột xuất cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền;
 • Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không lập báo cáo quan trắc môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không lập báo cáo quan trắc môi trường chất thải định kỳ (một năm một lần, trước ngày 31 tháng 01 hàng năm) hoặc đột xuất cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Lý do 2: Lập báo cáo quan trắc môi trường giúp đánh giá được thực trạng môi trường tại Doanh nghiệp

Lập báo cáo quan trắc môi trường giúp đánh giá chất lượng môi trường, tác động và ảnh hưởng nguồn ô nhiễm đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh nơi dự án hoạt động thông qua các công việc cụ thể như sau:

 • Tiến hành theo dõi số lượng, thực trạng và diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở kinh doanh đến chất lượng môi trường xung quanh.
 • Tiến hành theo dõi về lưu lượng, khối lượng, tần suất và định kỳ đo đạc lấy mẫu phân tích nguồn ô nhiễm phát sinh từ cơ sở kinh doanh như không khí xung quanh, không khí khu vực sản xuất, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại và một số chỉ tiêu khác.

Lý do 3: Đưa ra biện pháp kịp thời khi có sự cố môi trường

 • Liệt kê và đánh giá các biện pháp xử lý ô nhiễm đã và đang sử dụng.
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu và dự phòng khi có sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động.

 

Vì vậy, quý khách hãy liên hệ với HANA để tránh trường hợp bị phạt khi các thanh tra môi trường đến kiểm tra. HANA tự tin có thể giúp Quý Khách hàng có được 1 cuốn báo cáo đúng quy định của Nhà nước chỉ trong 10 ngày

Liên hệ: 0985.99.4949 – 0906.76.9646 – 0934.134.970

Cam kết của HANA:

• Có nhân viên đến lấy mẫu thực và phân tích kết quả đầy đủ theo quy định.

• Nộp báo cáo và trả kết quả đúng thời hạn, có đầy đủ xác nhận của cơ quan Nhà nước.

• Trong quá trình làm việc, nếu HANA phát hiện có bất cứ lỗi sai nào trong các hồ sơ môi trường của Quý Khách hàng, HANA sẵn sàng giúp Quý khách hàng tư vấn, sửa chữa miễn phí.

• Tham gia và hỗ trợ tiếp đón các đoàn thanh tra môi trường.

• HANA luôn làm việc dựa theo 3 yếu tố chính: Doanh nghiệp – Luật môi trường – Khoa học. Theo đó, HANA sẽ dựa theo nhu cầu và tài chính của Doanh nghiệp để chọn lựa giải pháp phù hợp cho từng vấn đề riêng biệt.

Giá cả hợp lý, luôn đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng về sản phẩm.

Các ưu đãi của HANA:

• Lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại miễn phí.

• Tư vấn miễn phí các vấn đề môi trường liên quan (nếu có).

• Sau khi thực hiện công tác quan trắc nước thải tại cơ sở, nếu mẫu không đạt quy chuẩn, HANA sẽ hỗ trợ miễn phí cho Quý khàng hàng gói dịch vụ “Đánh giá, hướng dẫn vận hành, tư vấn cải tạo Trạm xử lý nước thải, khí thải (trị giá khoảng 15 triệu đồng)

HANA rất mong có cơ hội làm việc với quý khách hàng!

Liên hệ: 0985.99.4949 – 0906.76.9646 – 0934.134.970

Email: mail@moitruonghana.com

Với kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm của mình. Môi trường Hana sẵn sàng giúp quý doanh nghiệp trong việc thực hiện hồ sơ, giấy phép môi trường. HANA tư vấn và hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ môi trường hoàn toàn miễn phí

GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG HANA – luôn hoạt động với phương châm “Trao giải pháp – Nhận niềm tin”. Rất mong có cơ hội được hợp tác làm việc cùng quý doanh nghiệp.

 • Thêm Bình Luận

Call Now ButtonGỌI TƯ VẤN NHANH TẠI ĐÂY