KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

Chia sẻ với

Trạm trộn bê tông đã rút ngắn thời gian xây dựng công trình cũng như giảm bớt gánh nặng chi phí của các chủ thầu, chủ đầu tư. Từ năm 2000 tới nay, trạm trộn bê tông đã có mặt rộng khắp trên 65 tỉnh thành. Bên cạnh sự tiện lợi mà trạm bê tông đem đến. Chúng ta còn phải quan tâm đến các tác động về môi trường mà trạm trộn bê tông gây ra. Để đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế cần phải lập kế hoạch BVMT trạm trộn bê tông.

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT)

1.Đối tượng cần thực hiện kế hoạch BVMT 

Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

2. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/6/2014.

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP được ban hành từ ngày 14/2/2015 theo nghị định của chính phủ.

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT được ban hành từ ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT.

3. Quy trình thực hiện kế hoạch BVMT trạm trộn bê tông

Các bước thực hiện kế hoach BVMT:

4. Hồ sơ cần có

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

-Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

-Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

-Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

-Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

5. Thời gian xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT trạm trộn bê tông

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

6. Các ưu đãi của HANA khi thực hiện kế hoạch BVMT

-Tư vấn, kiểm tra miễn phí các thủ tục, hồ sơ môi trường của quý doanh nghiệp đã đúng và đủ theo quy định hay chưa?

-Trong trường hợp kết quả phân tích nước thải của doanh nghiệp vượt chuẩn, HANA sẵn sàng kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn cải tạo ,vận hành hệ thống xử lý nước thải miễn phí.

Ngoài ra, báo cáo quản lý chất thải nguy hại là cần thiết và bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện mỗi năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại thường xuyên thiếu sót hồ sơ này, và có thể bị phạt nếu cảnh sát môi trường kiểm tra.

Vì vậy, khi Quý khách hàng kí hợp đồng lập Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 1 năm, HANA sẽ lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại miễn phí

Liên hệ: 0901.459.839 – 0906.76.96.46

7. Tại sao quý doanh nghiệp nên chọn dịch vụ của HANA?

Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường HANA đã lập báo cáo quan trắc môi trường cho rất nhiều doanh nghiệp với ngành nghề khác nhau.

Một vài đối tác lớn của HANA

 • Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
 • Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
 • Bệnh Viện Bình Dân
 • Bệnh Viện Hoàn Hảo
 • Công Ty CP Nippon Paper Việt Hoa Mỹ
 • Công Ty TNHH Giấy Hải Dương
 • Công Ty TNHH Đông Phước
 • Công Ty CP Sơn và Chống Thấm Việt Nhật
 • Công Ty TNHH  MTV TM – DV – SX Giấy Nam Quyền
 • Công ty TNHH SX Bao Bì Giấy Bình Minh
 • Và nhiều doanh nghiệp khác.

8. Các cam kết của HANA

 • Có nhân viên đến lấy mẫu thực và phân tích kết quả đầy đủ theo quy định
 • Nộp báo cáo và nhận kết quả đúng thời hạn, có đầy đủ xác nhận của cơ quan nhà nước
 • Trong quá trình làm việc, nếu HANA phát hiện cơ sở của có bất cứ lỗi sai nào trong các hồ sơ môi trường, sẵn sàng giúp Quý doanh nghiệp tư vấn sữa chữa miễn phí.
 • Tham gia và hỗ trợ tiếp đón các đoàn thanh tra môi trường.
 • Làm việc dựa theo 3 yếu tố chính: Doanh nghiệp – Luật môi trường – Khoa học. Theo đó, HANA sẽ dựa theo nhu cầu và tài chính của doanh nghiệp để chọn lựa giải pháp phù hợp cho từng vấn đề riêng biệt.
 • Giá cả hợp lý, luôn đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng về sản phẩm

9. Xem thêm

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHÀ KHO

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHÀ XƯỞNG MAY MẶC

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRẠM TRỘN BÊ TÔNG
5 (100%) 1 vote
Chia sẻ với