Kế hoạch bảo vệ môi trường trạm y tế là gì?

5/5 - (3 bình chọn)

Kế hoạch bảo vệ môi trường trạm y tế là gì?

Với các dự án về tư vấn và xây dựng công trình xử lý đã làm cho các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, HANA chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ kinh nghiệm và trách nhiệm trong việc hợp tác với các khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát sinh chất thải trong quá trình khám chữa bệnh của các cơ sở y tế.

Tổng quan về trạm y tế

Ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng được chú trọng. Không chỉ ở các thành phố lớn, mà ở những vùng nông thôn cũng đã và đang được đầu tư các cơ sở y tế, các trang thiết bị khám chữa bệnh,… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Và một thực tế đi kèm với các hoạt động khám chữa bệnh trong các trạm y tế hiện nay đó là chất thải của bệnh nhân, nhân viên ở đây.

Đối với các trạm y tế thì các loại chất thải chủ yếu là: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly; Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại; Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất… Do đó, việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho các trạm y tế là hết sức cần thiết.

It's time to go Digital - A shout out to all the Waste Management Companies

Vậy Kế hoạch bảo vệ môi trường trạm y tế là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường: Theo luật bảo vệ môi trường 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trạm y tế

Theo nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trạm y tế bao gồm:

 1. Dự án thuộc số thứ tự 8, cột 5, phụ lục II mục I nghị định này.
 2. Dự án thuộc khoản 11 điều 1 sửa đổi, bổ sung điều 18 của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định tại nghị định này.

Căn cứ pháp lý để lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Trạm Y Tế

 • Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/06/2014.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP được ban hành từ ngày 13/05/2019 theo Nghị định của Chính phủ.
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT được ban hành từ ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ cần có để lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Trạm Y Tế

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

 • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu số 2 phụ lục VII mục I nghị định 40/2019/NĐ-CP;
 • Một (01) văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu số 1 phụ lục VII mục I nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường Trạm Y Tế

 • Thu thập thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến dự án
 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án
 • Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến môi trường
 • Liệt kê các giải pháp tổng thể, các hạng mục công ty bảo vệ môi trường mà dự án đã thực hiện
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải cũng như các phương án thu gom xử lý chất thải nguy hại. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Lập mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự án đầu tư.

Điện thoại: 0985.99.4949 – 0906.76.9646 – 0934.134.970

Mail: mail@moitruonghana.com

Thời gian xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Trạm Y Tế

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trạm y tế, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu số 3 quy định tại Phụ lục VII mục I nghị định 40/2019/NĐ-CP. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu số 4 quy định tại Phụ lục VII mục I nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Tham khảo: Kế hoạch bảo vệ môi trường trung tâm y tế dự phòng 2021

Cảm ơn khách hàng đã theo dõi bài viết, và dưới đây là các dự án về tư vấn môi trường mà công ty chúng tôi đã phối hợp thực hiện:

 • Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
 • Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
 • Bệnh Viện Bình Dân
 • Bệnh Viện Hoàn Hảo
 • Công Ty CP Nippon Paper Việt Hoa Mỹ
 • Công Ty TNHH Giấy Hải Dương
 • Công Ty TNHH Đông Phước
 • Công Ty CP Sơn và Chống Thấm Việt Nhật
 • Công Ty TNHH  MTV TM – DV – SX Giấy Nam Quyền
 • Công ty TNHH SX Bao Bì Giấy Bình Minh
 • Công ty cổ phần đầu tư Đức Lộc
 • Công ty CP Sơn và Chống thấm Việt Nhật
 • Và rất nhiều doanh nghiệp khác.

Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với khách hàng!

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường HANA

Địa chỉ: 20/6 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Gò Vấp

Điện thoại: 0985.99.4949 – 0906.76.9646 – 0934.134.970

Mail: mail@moitruonghana.com

 • Thêm Bình Luận

Call Now ButtonGỌI TƯ VẤN NHANH TẠI ĐÂY