KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHÀ XƯỞNG MAY MẶC

Chia sẻ với

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tổng quan về nhà xưởng may mặc

Ngày nay, Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển với nhiều loại hình kinh tế- kỹ thuật, trong đó ngành dệt may phát triển chủ lực của nước ta. Với sự phát triển của công nghệ kĩ thuật, đội ngũ lao động có tay nghề ngày càng chiếm tỉ lệ lớn và sự ưu đãi từ các chính sách nhà nước, ngành may mặc đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, vừa tạo ra giá trị hàng hóa, vừa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên thế giới.
Đi đôi với sự phát triển đó là vấn đề môi trường bị ảnh hưởng. Trong quá trình hoạt động của các nhà xưởng may mặc có phát sinh các chất gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái xung quanh. Vì vậy việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở may mặc là hết sức cần thiết.

Đối tượng cần thực hiện kế hoạch BVMT

Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án mới đầu tư, mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Hồ sơ cần có khi lập kế hoạch BVMT

Cơ sở pháp lý

Quy trình lập kế hoạch BVMT nhà xưởng may mặc

Thời gian và cơ quan tiếp nhận phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

  • Thời gian hoàn thành hồ sơ là 60 ngày.
  • Với quy mô lớn thì cơ quan tiếp nhận là UBND cấp huyện hoặc cấp sở (nộp lên Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện hoặc cấp sở)
  • Với quy mô hộ kinh doanh, kinh doanh hộ gia đình: thì cơ quan tiếp nhận UBND cấp xã.
  • Đối với khu công nghiệp, khu kinh tế : thì cơ quan tiếp nhận Ban quản lý KCN và Khu kinh tế

Xử phạt khi sai phạm khi không lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng không phải lập dự án đầu tư
1 Đối với hành vi không có biện pháp phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ hoạt động của mình gây ra; không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
2 Đối với hành vi để rò rỉ, phát tán khí thải, hơi, khí độc hại ra môi trường; không có biện pháp hạn chế tiếng ồn, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và con người. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng
3 Đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng
4 đối với hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập bản Cam kết bảo vệ môi trường của các đối tượng phải lập dự án đầu tư 
1 Đối với hành vi không có biện pháp phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ hoạt động của mình gây ra; không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra; không thực hiện chế độ báo cáo và quan trắc môi trường theo quy định; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
2 Đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa trong trường hợp có nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn; để rò rỉ, phát tán khí thải, hơi, khí độc hại ra môi trường; không có biện pháp hạn chế tiếng ồn, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và con người. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
3 Đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; thiết kế, lắp đặt đường ống, van khóa không đúng quy trình xử lý chất thải. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
4 Đối với hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.  Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Xem thêm

http://moitruonghana.com

https://baocaoquantracmoitruong.com

Nếu quý khách hàng có nhu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hãy liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH giải pháp môi trường Hana để được tư vấn miễn phí về lập kế hoạch bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan đến môi trường

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHÀ XƯỞNG MAY MẶC
Rate this post
Chia sẻ với