Báo cáo quan trắc môi trường cơ sở sản xuất tinh bột năm 2019

1. Tổng quan hoạt động sản xuất tinh bột

Theo quyết định 27/2008/QĐ- TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do thủ tướng chính phủ ban hành, ngành sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột gồm 6  nhóm chính:

– Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô…

– Sản xuất bột ngô ướt

– Sản xuất đường glucô, mật ong nhân tạo, inulin…

– Sản xuất glutein

– Sản xuất bột sắn và các sản phẩm phụ của sắn

– Sản xuất dầu ngô.

Hoạt động sản xuất tinh bột gây nhiều tác động đến môi trường:

 • Lưu lượng lớn, trung bình cứ 1 tấn sản phẩm sẽ tiêu tốn 20 – 40 m3 nước, do đó, làm công tác xử lí khó khăn và tốn kém.
 • Hàm lượng COD, BOD, TSS cao,… nếu không xử lí tốt sẽ gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng.

Liên hệ: 0985.99.4949 – 0906.76.9646 – 0934.134.970

Mail: [email protected]

2. Báo cáo quan trắc môi trường cơ sở sản xuất tinh bột

Báo cáo quan trắc môi trường cơ sở sản xuất tinh bột là gì?

Báo cáo quan trắc môi trường cho cơ sở sản xuất tinh bột là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động đến môi trường của cơ sở sản xuất tinh bột, từ đó cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng, các ảnh hưởng đến môi trường và báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền nhằm có biện pháp can thiệp kịp thời.

Tần suất lập báo cáo quan trắc môi trường: 

TTĐối tượngTần suất quan trắc
1Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng được qui định  tại phụ lục II, nghị định số 18/2015/NĐ – CP1 lần/  3 tháng
2Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng được qui định  tại phụ lục 5.1, thông tư số 27/2015/TT – BTNMT1 lần/  6 tháng
3Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng được qui định  tại khản 2, điều 32, thông tư số 27/2015/TT – BTNMT1 lần/  1 năm

(Nguồn: Phụ lục 10 -TT 31/2016/TT- BTNMT)

Theo Phụ lục 10 -TT 31/2016/TT- BTNMT, các cơ sở sản xuất tinh bột phải lập báo cáo quan trắc môi trường tần suất 1 lần/ 3 tháng là các dự án đã lập đánh giá tác động môi trường (phụ lục II, nghị định 18/2015/NĐ-CP), cụ thể là các dự án xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến nông, sản, tinh bột các loại có:

 • Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến khô;
 • Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến ướt.

Các cơ sở sản xuất tinh bột phải lập báo cáo quan trắc môi trường tần suất 1 lần/ 6 tháng là các dự án đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường (các đối tượng không thuộc phụ lục I, II, III, IV nghị định 18/2015/NĐ-CP)

Liên hệ: 0985.99.4949 – 0906.76.9646 – 0934.134.970

Mail: [email protected]

Hồ sơ cần thiết: 

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Quyết định phê duyệt ĐTM/KH BVMT/ĐA BVMT

– Sổ đăng ký chủ nguồn CTNH

– Hợp đồng thu gom và xử lý CTNH, chất thải rắn không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt

– Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Luật căn cứ:

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Cơ quan ban ngành tiếp nhận Báo cáo quan trắc môi trường cơ sở sản xuất tinh bột:

Các hồ sơ môi trường ban đầu (Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch/Đề án bảo vệ môi trường…) do cơ quan nào thẩm định phê duyệt thì báo cáo quan trắc môi trường sẽ nộp lên cơ quan thẩm định phê duyệt đó, Cụ thể:

3. Quy trình lập báo cáo quan trắc môi trường cơ sở sản xuất tinh bột

 • Bước 1: Khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hiện trạng hoạt động của công ty như về điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế – xã hội xung quanh nơi khu vực dự án hoạt động, thu thập dữ liệu hiện trạng môi trường xung quanh.
 • Bước 2: Xác định nguồn ô nhiễm như khí thải, chất thải,nước thải,… phát sinh, xác định các thông số cần đo đạc theo Quy chuẩn Kỹ thuật đầu ra của nước thải chế biến tinh bột và tiến hành lấy mẫu.
 • Bước 3: Tiến hành phân tích mẫu. việc lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu được thực hiện theo thông tư 24/2017/TT – BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quan trắc môi trường.
 • Bước 4: Viết báo cáo quan trắc môi trường theo qui định tại thông tư 43/2015/TT- BTNMT.
 • Bước 5: Gửi báo cáo quan trắc môi trường cho chủ cơ sở xem và kí xác nhận.
 • Bước 8: Nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt tại địa phương nơi dự án triển khai và hoạt động.

4. Hình thức xử phạt khi không thực hiện Báo cáo quan trắc môi trường cơ sở sản xuất tinh bột

Căn cứ vào khoản 7, điều 12, nghị định 155/2016/NĐ-CP, qui định mức xử phạt về hành vi vi phạm quy định về thực hiện giám sát môi trường (bao gồm: Quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải; giám sát môi trường xung quanh và giám sát chất thải định kỳ) và các hành vi vi phạm khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bị xử phạt như sau:

Liên hệ: 0985.99.4949 – 0906.76.9646 – 0934.134.970

Mail: [email protected]

 • 500.000 – 20.000.000 đồng: phạt cảnh cáo không thực hiện đúng báo cáo giám sát môi trường đối với các hồ sơ môi trường tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
 • 10.000.000 – 20.000.000 đồng:  không thực hiện đúng báo cáo giám sát môi trường đối với các hồ sơ môi trường tương đương của tương đương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.
 • 15.000.000 đồng – 50.000.000 đồng :  không thực hiện đúng báo cáo giám sát môi trường đối với các hồ sơ môi trường tương đương Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.
 • 50.000.000 đồng- 100.000.000 đồng:  không vận hành, vận hành không đúng quy trình đối với thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; không lưu giữ số liệu quan trắc nước thải, khí thải theo quy định hoặc không truyền số liệu quan trắc về cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
 • 100.000.000 đồng –  200.000.000 : lắp đặt thiếu hoặc không có một trong các thông số của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • 200.000.000 đồng –  250.000.000 : xây lắp, lắp đặt đường ống, cửa xả nước thải ra ngoài môi trường ở vị trí không thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát trong trường hợp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc pha loãng nước thải, khí thải sau xử lý nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Thêm vào đó là các hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động, tháo dỡ công trình,…

5. Các ưu đãi của HANA khi thực hiện Báo cáo quan trắc môi trường cơ sở chế biến tinh bột

 • Kiểm tra, tư vấn miễn phí các thủ tục, hồ sơ cần thiết cho cơ sở của quý khách.
 • Nếu kết quả phân tích nước thải của cở sở không đạt chuẩn hoặc vượt chỉ tiêu cho phép, HANA sẵn sàng kiểm tra, đánh giá, bảo trì, sữa chữa và hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải miễn phí.

Ngoài ra, báo cáo quản lý chất thải nguy hại là cần thiết và bắt buộc các doanh nghiệp, cơ sở phải thực hiện mỗi năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại thường xuyên thiếu sót hồ sơ này và có thể bị phạt nếu cảnh sát môi trường kiểm tra.

Vì vậy, khi khách hàng kí hợp đồng lập Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 1 năm, HANA sẽ lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại miễn phí.

6. Các cam kết của HANA

 • Có nhân viên đến lấy mẫu thực và phân tích kết quả đầy đủ theo quy định
 • Nộp báo cáo và nhận kết quả đúng thời hạn, có đầy đủ xác nhận của cơ quan nhà nước
 • Trong quá trình làm việc, nếu HANA phát hiện cơ sở của quý khách có bất cứ lỗi sai nào trong các hồ sơ môi trường, HANA sẵn sàng giúp Quý doanh nghiệp tư vấn sữa chữa miễn phí.
 • Tham gia và hỗ trợ tiếp đón các đoàn thanh tra môi trường.
 • Làm việc dựa theo 3 yếu tố chính: Doanh nghiệp – Luật môi trường – Khoa học. Theo đó, HANA sẽ dựa theo nhu cầu và tài chính của doanh nghiệp để chọn lựa giải pháp phù hợp cho từng vấn đề riêng biệt.
 •  Giá cả hợp lý, luôn đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm.

HANA rất mong có cơ hội làm việc với quý khách hàng!

Công ty môi trường HANA giới thiệu đến khách hàng những thông tin cơ bản về Báo cáo quan trắc môi trường cơ sở chế biến cao su. Mọi ý kiến thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới:

Liên hệ: 0985.99.4949 – 0906.76.9646 – 0934.134.970

20/6 Nguyễn Văn Dung, P.6, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Mail: [email protected]

Call Now ButtonGỌI TƯ VẤN NHANH TẠI ĐÂY