Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện

5/5 - (3 bình chọn)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện là báo cáo tổng hợp các công tác bảo vệ môi trường nước thải, khí thải, chất thải rắn; tổng hợp các kết quả quan trắc các thành phần môi trường trong năm thành một báo cáo. Báo cáo tích hợp cả báo cáo chất thải nguy hại, báo cáo CTSH và CTRCNTT.

Trong giai đoạn phát triển như hiện nay các bệnh viện, các phòng khám y tế càng phát triển và mở rộng nhiều quy mô, chi nhánh hơn, để đảm bảo cho cho việc quản lý và bảo vệ môi trường tốt hơn nên thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện, quan trắc môi trường bệnh viện vừa giúp cho bệnh viện sạch vừa bảo vệ môi trường và giúp cho chúng ta thực hiện đúng nghĩa vụ .

Khái niệm quan trắc môi trường bệnh viện.

Quan trắc môi trường y tế ( bệnh viện) là hoạt  động quan trắc môi trường trong các cơ sở y tế, bệnh viện. là  hoạt động theo  dõi có hệ thống về thành phần, số lượng, mức độ nguy hại của các chất thải nguy hại y tế, các khí thải trong lò đốt chất thải y tế,  nước thải và quan trắc khí thải trong bệnh viện trong và ngoài khuôn viên  bệnh viện. quan trắc môi trường y tế , bệnh viện được áp dụng theo thông tư 31/2013-TT-BYT.

Tại sao phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện.

 • Lập báo cáo quan trắc môi trường sẽ giúp cho các doanh nghiệp dự báo được các ô nhiễm để đưa ra các biện pháp khắc phục và xử lí hiệu quả.
 • Giúp doanh ngiệp theo dõi được các số liệu về môi trường của mình qua hàng năm.
 • Đặc biệt là giúp bảo vệ môi trường tốt hơn tạo không gian làm việc hiệu quả.

Liên hệ: 0985.99.4949 – 0906.46.96.46 – 0934.134.970

Các đối tượng cần thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện.

 •  Đối tượng cần thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT, và cụ thể ở đây các đối tượng là các bệnh viện, các sở y tế, các phòng khám, cơ sở xét nghiệm y khoa, các nha khoa….

Căn cứ pháp lí

Quy trình thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện.

 

Nội dung Quan trắc môi trường bệnh viện 

Quan trắc chất thải rắn bệnh viện

 • Quan trắc chất thải rắn thông thường : quan trắc về tành phần , tính chất số lượng, phương pháp phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lí.
 • Quan trắc chất thải nguy hại: thành phần, tính chất, số lượng trung bình hàng tháng và phương pháp xử lí…

Quan trắc nước thải bệnh viện

 • Thành phần, tính chất , thông số của nước thải có đúng quy định nước thải y tế ( bệnh viện) không.
 • Vị trí quan trắc

Quan trắc môi trường không khí và khí thải tại các cơ sở y tế,bệnh viện

 • Quan trắc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế, quan trắc các thông số, thành phần có vượt quy chuẩn không để đưa ra những biện pháp xử lí cho hợp lí.
 • vị trí quan trắc phải lựa chọn nơi cho hợp lí, để có đầy đủ các thông số và chính xác.

Quan trắc môi trường không khí xung quanh.

 • Quan trắc môi trường không khí xung quanh của bệnh viện, chúng ta quan trắc một số thông số như SO2, NH3, CO, NO2….
 • Có thể quan trắc ở cửa bệnh viện, trung tâm bệnh viện, khu vực xử lí nước thải, điiểm đầu và điểm cuối gió…

Phương pháp lấy mẫu

Tùy theo các loại quan trắc chúng ta áp dụng phương pháp cho phù hợp

Phương pháp lấy mẫu nước thải bệnh viện: Thực hiện theo TCVN 5999-1995.

Phương pháp lấy mẫu chất thải bệnh viện

 • Quan sát trực tiếp
 • Cân, thu thập số liệu ….

Phương pháp lấy mẫu khí thải bệnh viện: Tùy theo các thông số ô nhiễm mà bệnh viện thải ra chúng ta có thể sử dụng phương pháp máy bơm hút không khí hoặc thiết bị lấy mẫu tự động….

Phương pháp lấy mẫu môi trường không khí xung quanh bệnh viện.

 • Quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng cách đánh giá các chất ô nhiễm theo các tiêu chuẩn hiện hành như: QCVN 05:2013/BTNMT và  QCVN 06:2009/BTNMT
 • Thời gian gửi báo cáo lần 1: bất đầu từ ngày trước ngày 1/7 đến ngày 10/7.
 • Thời gian gửi báo cáo lần 2: trước ngày 10/1 của năm kế tiếp.

Tần suất lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện

 • Bệnh viện tiến hành quan trắc các thành phần môi trường theo tần suất quy định trong ĐTM/KHBVMT
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện được lập 01 lần/năm và nộp vào tháng 01 hàng năm
 • Cơ quan tiếp nhận: Sở TNMT, cơ quan phê duyệt ĐTM/KHBVMT

 Hình thức xử phạt nếu không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường bệnh viện.

STT Đối tượng lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Mức xử phạt
1 Đối tượng thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện 500.000-1000.000
2 Các đối tượng thuộc thẩm quyền của sở Tài nguên và Môi trường hoặc ban quản lí các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.. 10.000.000-15.000.000
3 Các đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc cơ quan được ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền 10.000.000-15.000.000
4 Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ và cơ quan ngang Bộ. 15.000.000-20.000.000
5 Bảng đăng kí  tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường  tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ và cơ quan ngang Bộ. 20.000.000-40.000.000

Các ưu đãi khi thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường của HANA

 • Tư vấn, kiểm tra miễn phí các thủ tục, hồ sơ môi trường của quý doanh nghiệp đã đúng và đủ theo quy định hay chưa?
 • Trong trường hợp kết quả phân tích nước thải của doanh nghiệp vượt chuẩn, HANA sẵn sàng kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn cải tạo ,vận hành hệ thống xử lý nước thải miễn phí.
 • Ngoài ra, báo cáo quản lý chất thải nguy hại là cần thiết và bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện mỗi năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại thường xuyên thiếu sót hồ sơ này, và có thể bị phạt nếu cảnh sát môi trường kiểm tra.
 • Vì vậy, khi Quý khách hàng kí hợp đồng lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 1 năm, HANA sẽ lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại miễn phí.

 Tại sao quý doanh nghiệp nên chọn dịch vụ của HANA?

Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường HANA đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho rất nhiều doanh nghiệp với ngành nghề khác nhau.

Một vài đối tác lớn của HANA

 • Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
 • Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
 • Bệnh Viện Bình Dân
 • Bệnh Viện Hoàn Hảo
 • Công Ty CP Nippon Paper Việt Hoa Mỹ
 • Công Ty TNHH Giấy Hải Dương
 • Công Ty TNHH Đông Phước
 • Công Ty CP Sơn và Chống Thấm Việt Nhật
 • Công Ty TNHH  MTV TM – DV – SX Giấy Nam Quyền
 • Công ty TNHH SX Bao Bì Giấy Bình Minh
 • Và nhiều doanh nghiệp khác.

Liên hệ: 0985.99.4949 – 0906.46.96.46 – 0934.134.970

Các cam kết của HANA

 • Có nhân viên đến lấy mẫu thực và phân tích kết quả đầy đủ theo quy định
 • Nộp báo cáo và nhận kết quả đúng thời hạn, có đầy đủ xác nhận của cơ quan nhà nước
 • Trong quá trình làm việc. Nếu HANA phát hiện cơ sở của có bất cứ lỗi sai nào trong các hồ sơ môi trường, sẵn sàng giúp Quý doanh nghiệp tư vấn sữa chữa miễn phí.
 • Tham gia và hỗ trợ tiếp đón các đoàn thanh tra môi trường.
 • Làm việc dựa theo 3 yếu tố chính: Doanh nghiệp – Luật môi trường – Khoa học. Theo đó, HANA sẽ dựa theo nhu cầu và tài chính của doanh nghiệp để chọn lựa giải pháp phù hợp cho từng vấn đề riêng biệt.
 •  Giá cả hợp lý, luôn đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng về sản phẩm.

Xem thêm

Với kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm của mình. Môi trường Hana sẵn sàng giúp quý doanh nghiệp trong việc thực hiện hồ sơ, giấy phép môi trường. HANA tư vấn và hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ môi trường hoàn toàn miễn phí

GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG HANA – luôn hoạt động với phương châm “Trao giải pháp  Nhận niềm tin”. Rất mong có cơ hội được hợp tác làm việc cùng quý công ty

 • Thêm Bình Luận

Call Now ButtonGỌI TƯ VẤN NHANH TẠI ĐÂY